Specialist in milieukunde en geotechniek

Sigma Geo- & Milieutechniek is een onafhankelijk en multidisciplinair advies- en ingenieursbureau, gespecialiseerd in de vakgebieden milieukunde en geotechniek. Het multidisciplinaire karakter van Sigma Geo- & Milieutechniek komt tot uitdrukking in een uitgebreid en veelzijdig dienstenpakket.

Maak kennis met ons aanbod

Bodem
sanering
als totaal
product

Meer bodemsanering
Doelgerichte deskundigheid
Kosteneffectieve oplossingen
Hoogwaardige adviezen
Overheden, bedrijfsleven en particulier
Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen